Priser

Priser

Fakturering af opgaver sker til listepriser, medmindre andet er aftalt. Oplyste priser er inkl. moms. Ved bortskaffelse af affald faktureres et miljøregistreringstillæg på 67,50 kr. pr. faktura. Oplysninger om affaldet indberettes til Miljøstyrelsen. Bortskaffelsen af affald følger dagspriserne pr. ton. Fejlsorteret affald medfører en øget udgift til sortering, som pålægges affaldsproducenten, som i dette tilfælde er dig.

Forsinkelse, bortkomst og skader

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres i henhold til CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre.

For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 3, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB § 30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 § 14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.

Kranløft reguleres ligeledes af bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000, også selvom opgaven ikke udføres i tilknytning til en transport. CMR-loven og NSAB 2000 begrænser her vort ansvar til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse op til det aftalte vederlag. Ved kranløft, der ikke sker i tilknytning til transport, er ansvaret yderligere begrænset til 3 millioner kroner pr. løft.

 

Reklamation ved synlige skader eller bortkomst skal ske straks ved afleveringen af godset og ved ikke-synlige skader eller bortkomst skriftligt inden 7 dage efter afleveringen. Modregning i krav på fragt eller andet vederlag må ikke finde sted.

Al materiel på lejebasis henstår for kundens regning og risiko.

Sækken.dk hæfter udelukkende for varens værdi.

 

Poul Schou – din totaltransportør

Vores brede pallette af services giver os muligheden for at være Jeres samarbejdspartner på mere end ét område. Vi har sammensat mindre teams af ansatte, der er specialiseret i netop deres område og de vil være Jeres sparringspartner igennem hele processen.

Vi vægter vores kunderelationer højt, derfor er det også vigtigt for os at vi inddrager Jer, så meget I har behov for det. Om din opgave kræver at få tømt en container, transporteret maskiner, leveret råstoffer eller en lastbilkran til at løfte – så klarer vi den.

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe Jer.

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tomTilbage til shoppen