GDPR

Sækken.dk passer på personoplysninger. Gennem din aftale med sækken.dk kan der, udover virksomhedsoplysninger, indsamles personoplysninger. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Sækken.dk beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med sækken.dk. Det er primært oplysninger som virksomhedsnavn, navn, kontaktperson, adresse, postnummer, cvr- og p-nummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere vores kunder samt levere de services, som kunden har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med sækken.dk består. Kontaktoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Schou Gruppen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, aftalen ophører.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at sækken.dk (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Du har som kunde hos sækken.dk ret til at få sækken.dk’s bekræftelse på, om oplysninger behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage oplysninger om din virksomhed og kontaktpersoner, som du har afgivet til sækken.dk (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af sækken.dk uden unødig forsinkelse. Du har ret til at få oplysninger om dine kontaktpersoner slettet af sækken.dk uden unødig forsinkelse, hvis Schou Gruppen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare disse. Bemærk venligst, at såfremt sækken.dk i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos sækken.dk, skal du rette henvendelse til sækken.dk på e-mail info@sækken.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

 

 

 

 

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tomTilbage til shoppen